En stor del av vår produktion är rostfritt gjutgods till marin miljö. Här är några exempel:

  • Propellernav, propellerblad och fasta propellrar
    – från 50 centimeter till sex meter i diameter.
  • Vattenjetaggregat med effekt mellan 500 kW och 15 MW
    – för snabba färjor, lyxyachter, båtar till tull- och kustbevakning, arbets- och specialbåtar. Aggregaten består av ett intag för vatten, en impeller som under högt tryck pumpar vattnet och ett utblås. Materialet är rostfritt stål, förutom intaget som består av armerad glasfiber.
  • Kölblad till extrema segelbåtar
  • Roder