Vi tillverkar komplicerat gjutgods till energisektorn. Här är några exempel:

  • Ång- och gasturbiner
  • Kaplanskovlar
  • Nav
  • Francisturbiner
  • Värmebeständiga produkter till kraftvärmeverk

En av kunderna inom segmentet energi är Andritz.