Österby Gjuteri producerar sedan många år rostfritt gjutgods till en av världens ledande leverantörer av maskiner för cellulosatillverkning: Valmet.

Vi är ensam leverantör av skruvmatare för fyra maskintyper som i sin tur finns i över 20 olika varianter med totalvikt på 2–13 ton. Enheterna monteras tillsammans med lagerpaket och andra detaljer efter kundens kvalitetskrav och Factory Acceptance Test. Därefter levererar vi kompletta maskiner direkt till Valmets slutkunder runtom i världen.