fasad-tegelbyggnad

Redan innan Columbus steg i land i Amerika, framställdes järn i Österbybruk. Så det är en lång och stolt tradition med start i 1400-talet vi bär med oss.

På 1600-talet kom Österbybruk, tillsammans med de närliggande bruken i Lövsta och Gimo, i Louis De Geer ägo och utvecklades under hans ledning till Sveriges näst största järnbruk. I slutet av 1700-talet svarade regionen för en stor del av världens totala stålproduktion.

Omstruktureringar inom järn- och stålindustrin ledde till att Fagersta AB år 1927 övertog järnbruket av den siste brukspatronen P A Tamm.

1983 bildades Österby Gjuteri och sedan 2012 ingår företaget i Verdane Capital.

Femhundra år har gått sedan järnet började brukas i Österbybruk och traditionen lever vidare. Världens enda komplett bevarade vallonsmedja från den tiden finns i vårt samhälle. Och än i dag använder Österby Gjuteri den kvalitetsstämpel som skapades för mer än 250 år sedan: OO. Det första O:et i vårt varumärke sägs stå för Österbybruk och det andra för utskeppningshamnen Öregrund, båda skrivna internationellt med initialbokstaven. Nu – liksom då – är ringarna symboler för högsta kvalitet.