borr-detalj

Certifieringar och godkännanden

Certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 genom DNV
Gjuteriet är tillverkningscertifierat av ABS , Lloyds Register, DNV och RINA.
PED-intyg från DNV
Achilles
Sellihca

 

Kvalitetspolicy

Österby Gjuteri avser att arbeta enligt följande:

  • Ständigt förbättra våra gjut- och bearbetningsmetoder.
  • Granska vårt arbete för att effektivisera våra processer.
  • Genom att ständigt arbeta och utveckla vårt ledningssystem uppfyller vi kundernas krav och förväntningar.
  • Motivera och engagera medarbetare till att leverera produkter och tjänster enligt kundens specifikation.

 

Miljöpolicy

Österby Gjuteri avser att arbeta enligt följande:

  • Vi ska i vårt dagliga arbete och i våra beslut ha miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan.
  • Vi ska ha ett förebyggande förhållningssätt för att minska skador på naturen som orsakas av utsläpp och olyckor.
  • För oss är det en självklarhet att följa gällande lagar och förordningar.
  • Vi ska genomföra utbildningar och informera medarbetarna för att öka medvetenheten och engagemanget för miljöfrågor.
  • Vi ska minska användningen av fossila bränslen och effektivisera vår energianvändning.

 

Forskning och utveckling

Österby Gjuteris mål är att vara världsledande på tillverkning av komplicerat gjutgods i korta serier. För detta krävs hög kompetens inom materialkunskap, gjuteriteknik, gjutsimulering och bearbetning.

Vi jobbar även med externa företag, leverantörer och institut som t.ex. med Svenska Gjuteriföreningen som är en branschorganisation och ett forskningsinstitut för svensk gjuteriindustri. Tillsammans med Svenska Gjuteriföreningen och andra svenska gjuterier bedrivs forskningsprojekt inom materialteknik, gjuteriteknik och virtuell teknik som datasimulering och beräkningar. Vi bedriver även metallurgisk forskning och utveckling för att optimera smältning och skrothantering tillsammans med Kobolde och Partners.

Österby Gjuteri jobbar kontinuerligt för att ytterligare effektivisera och öka kvaliteten på våra produkter. Samarbete sker med leverantörer av gjuteriförnödenheter, bland andra Ask Chemicals, Foseco och Beijer Industri och inom mekanisk bearbetning med skärleverantörer som Sandvik Coromant och SECO samt med CAD/CAM-leverantören AME AB.

 

Om företaget

Österby Gjuteri har omkring 100 anställda och omsätter cirka 175 miljoner kronor. Vår exportandel är nära 70 procent. Våra främsta marknader är Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Holland och Italien.