Österby Gjusteri - gjutning, bearbetning

Österby Gjuteris produktion är så långt från löpande band man kan komma.De flesta produkter tillverkas bara i ett enda exemplar. Det ställer mycket höga krav på kunnande, erfarenhet, material och tillgång till skickliga konstruktörer.Vi har en omfattande verktygs- och maskinpark och mjukvara för design, programmering och simuleringar. Detta avsnitt innehåller en översikt av de olika delar som utgör vår produktionsanläggning och ger en uppfattning om vår produktionskapacitet.

 

modellverkstad

Modelltillverkning

I modellverkstaden tillverkar vi mindre modeller i trä och frigolit, reparerar och ändrar befintliga modeller. Här utförs också kontinuerligt måttkontroller av nya modeller.

 

karntillvarkning

Kärntillverkning

Sandformar och kärnor tillverkas med handformningsmetoden av olivinsand och kromitsand med kallhärdande bindemedel. I formsalen och kärnverkstaden finns tre sandblandare i storlekarna 20 ton/timme, 14 ton/timme och 10 ton/timme.

Efter gjutning återvinns sanden med system som separerar kromitsand från olivinsand. Flaskornas storlek varierar från 600 x 600 mm till 2400 x 3500 mm. Formarna och kärnorna blackas med pensel, flöde eller spruta.

 

smaltning

Smältning

De tre HF-smältugnarna har en total kapacitet på cirka 10 ton. Avgjutningen sker i bottentömmande skänkar som varierar i storlek från 1,5 ton till 10 ton. Alla smältor analyseras i en ljusemissionsspektrometer för att säkerställa legeringens sammansättning.

 

blaster-detalj

Blästring

Efter urslagning blästras alla produkter i en stålkulebläster. Här finns även sandbläster.

renseri2

Rensning

I renseriet finns tolv rensningsbås med tryckluft och svetskapacitet upp till 400 A samt en hydraulisk hängslipmanipulator.

Svetsprocedurer med metallbågssvetsning med belagd elektrod finns för kolstål, martensitiskt-, duplext- och austenitiskt rostfritt stål samt superlegering av typ falloy. Procedurer för TIG finns för de vanligaste rostfria stålsorterna.

Alla procedurer uppfyller EN 288. Renseriet har godkända svetsare (EN 287) enligt respektive procedur för både metallbågssvetsning och TIG.

varmebehandling

Värmebehandling

Österby Gjuteri har två gasoldrivna värmebehandlingsugnar för temperaturer upp till 1 225°C med kontrollerat atmosfärstryck och datalogger över temperaturen. Som kylmedier använder vi luft eller vatten.

 

 

kontroll

Kontroll

Som en partner till våra kunder är det naturligt att bidra till produktutveckling, montera och sluttesta innan leverans.

Kontrollavdelningen på Österby Gjuteri sköter all kalibrering av mätinstrument samt all visuell- mät och NDT kontroll. Här finns FARO-mätarmar, Faro Titanium 3,7 m (0,073mm)+ Faro laserlineprob samt Faro GagePlus 0,6 m (0,005mm). Till Titaniumarmen används Polyworks 10.0 för scanning samt mätning och till Faro GagePlus används Gage.

Mekanisk provning kan utföras från +25°C till – 46°C för slagprov (charpy-V) och +25°C för dragprov. För hårdhetsmätning används en mobil Equotip alternativt en stationär Alpha Durando.

Våra operatörer har level 2 intyg för PT (penetranttest), MT (magnetpulvertest), UT (ultraljudsprovning) och RT (röntgenprovning i egen bunker).

malning

Målning och montering

Förutom gjutning, bearbetning och kvalitetskontroll, väljer många av våra kunder att anlita oss för målning och montering av produkterna som levereras kompletta på pall till kunden – eller kundens kund.

 

 

 

Maskinförteckning

2st CNC-Svarv  JohnFord (med drivna verktyg), 2008
Svarvdiameter över bädd 1 100 mm
Svarvlängd 4 000 mm
CNC-fräs  – Mazak, 2014
Bord travles 1 400 mm
Bordstorlek 800×800 mm
Arbetshöjd 1 400 mm
Maxvikt 2 500 kg
CNC-fräs – Kuraki, 1988
Bordstorlek 1 600×1 800 mm
Maxvikt 10 000 kg
Bord (X-axel) 3 000 mm
(Y-axel) 2 000 mm
Effekt 22 kW
CNC-fräs - Novar (5-axel), 1996
Bordstorlek 2 500×2 000 mm
X-axel 4 000 mm
Z-axel 2 400 mm
Effekt 30 kW
CNC-fräs  – Juaristi, 2007
Bordstorlek 1 250×1 250 mm
Verktygsmargasin 60 st
Antal bord 2 st
Effekt 37 kW
CNC-svarv - WMW (med drivna verktyg), 2001
Maxlängd 6 000 mm
Max diameter 1 600 mm
CNC-svarv - Dainichi, 1988 
Maxlängd 1 000 mm
Max diameter 500 mm
CNC-svarv - Monarch 
Maxlängd 3 000 mm
Max diameter 800 mm
Svarv – WEIPERT
Maxlängd 3 900 mm
Max diameter 750 mm
Effekt 800 W
CNC-svarv – Puma 700 (med drivna verktyg), 2007
Max storlek 1 030 mm
Max storlek, crossbilder 800 mm
Max svarv diameter 900 mm
Längd 3 200 mm
CNC-Vertikal karusellsvarv – Toshulin, 1995
Diameter 2 200 mm
Max svarvhöjd 1 500 mm
Effekt 63 kW
Bord diameter 2 000 mm
Max arbetsstyckevikt 20 000 kg

 

Mjukvara

För att kunna leverera produkter i världsklass och optimera produktionen, använder Österby Gjuteri ett flertal olika programvaror. Däribland program för CAD, gjutsimulering samt CAM-program för att styra bearbetningsmaskinerna. Vi kan hantera de flesta CAD-format.

Vi arbetar i följande program:

  • Solid Works – 3D CAD
  • Nova Flow & Solid – Gjutsimulering
  • Mastercam – CAD/CAM-program
  • PolyWorks – Mätprogram
  • FaroGage – Mätprogram